Risico’s hypotheek aflossen met kapitaalverzekering

kapitaalverzVooruitlopend op Prinsjesdag is een plan naar buiten gekomen om geen belasting meer te heffen bij het vervroegd openbreken van uw kapitaalverzekering, bedoeld om de hypotheek af te lossen. Onder andere het kabinet ziet dit als een impuls voor de economie en werkgelegenheid, maar er zijn ook veel partijen die het plan kortzichtig noemen. Wij geven u graag de feiten en onze visie.

Wat zijn nu de regels?

Het plan betreft kapitaalverzekeringen, waaronder ook beleggingsverzekeringen en spaarverzekeringen, die bestemd zijn om aan het eind van de looptijd uw hypotheek (deels) mee af te lossen. Aan zo’n verzekering betaalt u een maandelijkse premie en zo bouwt u een kapitaal op. Dit vermogen is belastingvrij, op voorwaarde dat u minimaal 15 of 20 jaar premie betaalt. Het eindkapitaal (meestal na 30 jaar) is bestemd om uw hypotheek geheel of gedeeltelijk te kunnen aflossen.

Bij spaarverzekeringen ontvangt u een rentevergoeding die gelijk is aan de hypotheekrente en bij beleggingsverzekeringen is het eindkapitaal afhankelijk van het gerealiseerde rendement.

Rekenvoorbeeld (bank) spaarverzekering;
Bij een inleg van 100 euro per maand, duur 30 jaar en een rente van 5% bereikt u een doelkapitaal van ca. € 82.000. Daarvan is ca. € 46.000 het gerealiseerde belastingvrije rendement (€ 82.000 minus 360 mnd x € 100).

Aan het eind van de looptijd kunt u het gehele bedrag ineens aflossen op uw hypotheek, zodat u deze flink verlaagt of volledig aflost. Hierdoor verlagen uw maandlasten aanzienlijk op bijvoorbeeld uw pensioenleeftijd.

Breekt u de kapitaalverzekering vroegtijdig open, dan betaalt u alsnog belasting over het tot dan toe gerealiseerde rendement. Bovendien verliest u deze zeer gunstige spaarregeling en de resterende jaren aan kapitaalopbouw.

Opnieuw afsluiten van een kapitaalverzekering onder deze voorwaarden is niet mogelijk. Deze vorm van sparen is namelijk per 1 januari 2013 afgeschaft.

Wat is het voorstel van het kabinet?

Volgens het nieuwe voorstel kunt u de kapitaal- of beleggingsverzekering vroegtijdig openbreken en hoeft u evengoed geen belasting over het gerealiseerde rendement te betalen. Op voorwaarde dat het volledige bedrag voor hypotheekaflossing wordt gebruikt.

Wat zijn daarvan de voordelen en voor wie?

De plannen zijn voordelig voor de schatkist, omdat er minder hypotheekrenteaftrek uitgedeeld hoeft te worden. En voor de bank, die ruimte krijgt voor nieuwe kredieten.

Voor u is het overhevelen van het geld uit de kapitaalverzekering gunstig omdat uw maandelijkse hypotheeklast  per direct daalt, en u per maand dus meer te besteden krijgt. En als u en nog duizenden Nederlanders maandelijks meer uitgeven, stimuleren we de economie en werkgelegenheid wat gunstig is voor iedereen.

Vooral mensen die minder rendement behalen op hun levensverzekering dan ze aan rente over hun hypotheek betalen, worden genoemd als een groep die profijt van dit plan zou hebben.

Wij delen deze mening niet, omdat er ook belangrijke nadelen aan de plannen kleven.

Wat zijn de nadelen?

Het Verbond van Verzekeraars noemt eventuele plannen om levensverzekeringen vervroegd in te zetten om hypotheken af te lossen ”ronduit kortzichtig”. In bijna alle gevallen zal dit niet in het belang van de klant zijn, stelt het verbond in een reactie.

Wij sluiten ons hier bij aan. Natuurlijk kan het losmaken van geld op korte termijn de economie stimuleren, maar wat raakt u kwijt wanneer u uw kapitaalverzekering openbreekt?

  • De regeling met belastingvrij sparen is afgeschaft. U kunt nooit meer tegen zulke gunstige voorwaarden een nieuwe kapitaalverzekering sluiten en zo ‘hard’ sparen.
  • U stopt met het opbouwen van kapitaal voor later. Terwijl u nog lang niet op het geplande bedrag bent. Als u dat geld nu besteedt, moet u opnieuw beginnen en komt u nooit meer op hetzelfde streefbedrag (zie voor uitleg: rente op rente).
  • Als u het oorspronkelijke streefbedrag van de kapitaalverzekering niet meer haalt, kunt u op de lange termijn een kleiner deel van de hypotheek aflossen en blijven uw maandlasten dus hoger. Komt u dan nog wel uit met uw pensioen, wanneer u terugvalt in inkomen?
  • Als u nu aflost op uw hypotheek, daalt ook uw hypotheekrenteaftrek. U verliest dus nog een gunstige regeling!

Rekenvoorbeeld kapitaalverlies bij openbreken spaarverzekering
Uw inleg was 100 euro per maand en het doelkapitaal ca. € 82.000, over 30 jaar. U besluit na 14 jaar de kapitaalverzekering te stoppen. U heeft op dat moment: € 24.000 gespaard. U loopt dus een kapitaal mis van € 58.000,-. Het wordt knap lastig om dit in 16 jaar tijd bij elkaar te sparen, zowel vanwege het rendement (5% gegarandeerd) als vanwege de belastingdruk (in box III; 1,2%).

* Nog een kanttekening bij het plan: hypotheekverstrekkers rekenen een boete wanneer u vroegtijdig meer dan 10% van het hypotheekbedrag inlost. Vanwege de rente die zij mislopen. Het is onwaarschijnlijk dat het kabinet de hypotheekverstrekkers overhaalt om deze boete af te schaffen.

Is dit voor mij nu wel of geen goed idee?

Waarschijnlijk niet. Maar heeft u op dit moment echt problemen om maandelijks rond te komen, of ontvangt u aanzienlijk minder rente op uw kapitaalverzekering dan u betaalt aan uw hypotheekrente, dan zou het openbreken van de kapitaalverzekering voor u een oplossing kunnen zijn.

Ook is het afwachten met welke andere maatregelen het kabinet op Prinsjesdag komt. Wanneer dit voorstel onderdeel uitmaakt van een groot pakket aan fiscaal of hypotheek gunstige maatregelen, kan het beeld veranderen.

Echt advies kunnen wij natuurlijk alleen bepalen aan de hand van uw persoonlijke situatie en gegevens. Aarzel niet om contact op te nemen om uw situatie samen door te lichten!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Rob de Peuter

Rob de Peuter

035 - 603 14 55

Verzekeringsexpert en mede-eigenaar bij Lancyr Deelen.
"Ik wil niet de grootste maar wel de beste financiële huisarts van Soest zijn."

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 035 - 603 14 55.